Gedragscode

Het is voor de beheerders van Eroplek.nl belangrijk dat iedereen zonder problemen gebruik kan maken van onze diensten. Daarom zijn er regels waar je je aan moet houden als je advertenties plaatst of er op reageert. Houd je je niet aan deze regels dan word je gewaarschuwd. Het kan zijn dat je advertentie wordt verwijderd of dat je account tijdelijk wordt gedeactiveerd.

Als je meent dat een adverteerder zich niet aan de regels houdt dan kun je op de “dien een klacht in” knop klikken en een melding doen. Zo help je ons om de sfeer op Eroplek.nl goed te houden. Het is strikt verboden om tekst of beelden op je profielpagina te plaatsen of in een door jou geplaatste advertentie die misleidend, bedreigend, schadelijk, haatdragend, racistisch, lasterlijk, agressief, gewelddadig of beledigend is. Het is daarnaast verboden om je profielpagina te gebruiken voor strafbare feiten of religieuze of politieke doeleinden.

Onderstaand gedrag en teksten in advertenties en profielen zijn niet toegestaan en leiden derhalve tot een sanctie:

  • Pedofilie: Op Eroplek.nl worden advertenties en profielen waarin minderjarige kinderen worden getoond op foto’s, gevraagd of aangeboden onder geen voorwaarde getolereerd. Ook worden advertenties verwijderd waarin families zich aanbieden of worden gevraagd. Van alle content die pedofilie bevat of de indruk van pedofilie wekt, wordt aangifte gedaan bij de politie.
  • Racisme en discriminatie: Het is op Eroplek.nl verboden om teksten en/of foto’s te plaatsen met een discriminerend of racistisch doel. Dergelijke informatie wordt verwijderd en leidt tot een waarschuwing of ban.
  • Stalken en ander misbruik: Wanneer wordt geconstateerd dat een gebruiker andere adverteerders stalkt of op een andere manier lastigvalt worden passende maatregelen genomen. Dit geldt ook voor het misbruiken van de naam of beeltenis van adverteerders. Schelden, bedreigen, afpersing of andere strafbare feiten zijn uiteraard verboden en als deze worden vastgesteld volgen onherroepelijk maatregelen. Alleen foto’s en ander materiaal waarvan jij de auteursrechten bezit mag door jou op Eroplek.nl worden geplaatst. Plaats je materiaal dat een inbreuk pleegt op rechten van anderen dan zal Eroplek.nl direct maatregelen nemen zodra wij hiervan op de hoogte worden gesteld. Eroplek.nl is echter niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van dergelijke activiteiten.
  • Verstoren van de openbare orde op de website door middel van het verspreiden van spam, het versturen van kettingbrieven of ongevraagde reclame in privé berichten of anderszins is niet toegestaan. Indien nodig wordt hiervan aangifte gedaan bij het bevoegd gezag.
  • Hacken of poging tot hacken van de website van Eroplek.nl of het account van onze gebruikers is uiteraard strafbaar. Hiervan zal bij constatering aangifte worden gedaan. De sanctie kan bestaan uit een hoge boete of zelfs gevangenisstraf, ook voor minderjarigen. Het gebruik van autorefreshers en mouseclickers is eveneens verboden, alsmede het gebruik van de website met behulp van scripts.

In alle gevallen kan Eroplek.nl zelf het initiatief nemen om passende maatregelen te nemen bij een geconstateerde overtreding van deze gedragscode. Dit kan inhouden dat een advertentie wordt verwijderd, of dat je account tijdelijk of permanent wordt geblokkeerd. Eroplek.nl is in nimmer aansprakelijk voor hierdoor eventueel geleden schade.

Disclaimer

Eroplek.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om gebruikers van de site die zich niet aan de regels houden permanent of tijdelijk de toegang tot de diensten te weigeren. Een profiel kan worden geblokkeerd of verwijderd als dit informatie bevat die beledigend is, onjuistheden bevat of bij verdenking van een strafbaar feit. Eroplek.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor informatie en materiaal die via onze website wordt verspreid. Eroplek.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte of directe schade die een gebruiker oploopt als gevolg van het gebruik van de website. Eroplek.nl distantieert zich van daden of nalatigheid van gebruikers van de website voor zover deze schadelijk zijn voor derden, in welke vorm dan ook.

De informatie in profielen en advertenties op Eroplek.nl wordt zonder tussenkomst gepubliceerd. Eroplek.nl kan niet garanderen dat de verstrekte informatie op waarheid berust.

Eroplek.nl kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van fake profielen en foto’s. Wanneer bij de beheerders het vermoeden bestaat dat de informatie onjuist is, wordt een profiel geblokkeerd. Pas nadat de gebruiker met bewijsstukken heeft gestaafd dat de informatie wel degelijk correct is wordt dit profiel weer geactiveerd.

In sommige advertenties zijn door gebruikers weblinks geplaatst. Eroplek.nl is voorts in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar deze links naar verwijzen. Eroplek.nl distantieert zich bij voorbaat van mogelijk ongewenste inhoud op dergelijke websites.

Eroplek.nl is niet verantwoordelijk voor afspraken die gebruikers van de site onderling met elkaar maken en hieruit voortvloeiende gevolgen.

Eroplek.nl sluit iedere aansprakelijkheid uit voor het gebruik van de website en de hierop aangeboden diensten en hieruit eventueel voortvloeiende schade.

Verklaring

Bij Eroplek.nl vinden we dat onze gebruikers veilig en als zij dat willen anoniem een afspraak moeten kunnen maken. Privacy staat bij ons daarom hoog in het vaandel. Wij vinden dat het niemand, dus ook onszelf en de overheid, niets aangaat wat iemand doet en fijn vindt. Maar wij zijn wel zeer fel gekant tegen misbruik, oplichting gedwongen prostitutie en het vragen dan wel aanbieden van minderjarigen voor seks. Om dit soort praktijken te bestrijden werken wij nauw samen met politie en justitie.

Wat doen wij niet?

Wij zullen nooit persoonlijke gegevens verstrekken van mensen die een prostituee bezoeken of anderszins een vrijwillige seksafspraak maken. Wij kunnen dergelijke informatie ook niet verstrekken, omdat afspraken altijd buiten de site om worden gemaakt via privé telefoonnummer of e-mailadres. Eroplek.nl heeft hier geen gegevens van.

Uitzonderingen op de bescherming van privacy

Wanneer wij of derden aangifte doen van misbruik, uitbuiting, oplichting of seks waarbij minderjarigen zijn betrokken, dan zijn wij verplicht om alle bij ons beschikbare relevante gegevens aan het bevoegd gezag te verstrekken. Eroplek.nl zal hier in alle gevallen volledig aan meewerken. Wanneer de beheerders van Advertentiesite constateren dat een advertentie in strijd is met de wet, of wanneer bezoekers ons hierop wijzen, dan zullen wij hierover direct in contact treden met politie en justitie. Indien nodig zal door het bevoegd gezag nader onderzoek worden gedaan en worden eventueel sancties opgelegd. Eroplek.nl heeft deze bevoegdheid uiteraard zelf niet, daarom melden wij misbruik direct bij instanties die passende maatregelen kunnen nemen.

Wat kun je zelf doen?

Ben je met iemand in contact gekomen en twijfel je bij voorbeeld aan het feit of deze persoon meerderjarig is, vraag dan naar een identiteitsbewijs. Breek een date of afspraak direct af wanneer je

- Je niet veilig voelt.
- Er minderjarige personen aanwezig zijn.
- Je ontvangen wordt in een ruimte die hier duidelijk niet voor bedoeld is zoals een kelder of schuur of als de hygiëne te wensen overlaat.

Help ons door misstanden direct te melden. In ernstige gevallen raden wij je aan in contact te treden met de politie. Maar meld het ook altijd bij de beheerders van Eroplek.nl. Wij kunnen dan direct maatregelen nemen door een advertentie te verwijderen en een profiel te blokkeren. Geef een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de situatie zodat wij dit met de politie kunnen kortsluiten. Ontvang je een e-mail van iemand waarvan je vermoedt dat deze persoon minderjarig is, stuur deze mail dan ook aan ons door.

Eroplek.nl zal het e-mailadres van een melder nooit aan de politie doorgeven, een melding die bij ons binnenkomt zal in alle gevallen anoniem worden doorgestuurd.

Tenslotte:
Je kunt meer informatie en tips vinden op de pagina met veel gestelde vragen.